26 Ocak 2020 Pazar
Harşıt Vadisi Reklam
Tarih: 2016-06-15 | E-Mail: mustafa28510@hotmail.com | Toplam Okunma: 3431

Zekât ve Sadak-ı Fıtır

İslam’ın beş temel şartından biri olan zekât, mali bir ibadettir. Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Zekât malın bir bölümünü Müslüman olan fakire vermek demektir. Zekâtı verme zamanı gelince geciktirilmeden yerine getirilmesi gerekir. Özürsüz olarak zekâtını geciktiren günahkâr olur.
Dinimiz, toplumun huzur ve mutluluğuna büyük önem vermiş, bunu gerçekleştirmek içinde bir takım esaslar koymuştur. Bunlardan birisi de zekâttır. Dinimiz zekâtı farz kılarak zenginlere mallarının ve paralarının bir bölümünü her yıl muntazam bir şekilde fakirlere vermelerini emretmiştir.
Zekât, yapılıp yapılmaması kişinin isteğine bırakılmış bir yardım değil, fakirin hakkı ve zenginin yerine getirmesi gereken mecburi bir görevdir. Bu konuda kuran-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır.”Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır.”zariyat 19.ayet.
Zekâtın, İslam’ın beş şartı arasında yer alması ve Kuran-ı Kerim’in birçok yerinde namazla birlikte zikredilmesi onun dinimizde ne kadar önemli bir ibadet olduğunu gösterir.
    ZEKÂTIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI
Bir kimsenin zekât vermekle mükellef olması için, kendisinde ve sahip olduğu malda bir takım şartların bulunması gerekir.
1-MAL SAHİBİNDE BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR
a)    Müslüman olmak.
b)    Ergenlik çağına gelmiş olmak.
c)    Akıllı olmak
d)    Hür olmak
e)    Malının tutarı kadar borcu olmamak veya borcu çıktıktan sonra, kalan malı nisap miktarından az olmamak.
2-MALDA BULUNMASI GEREK ŞARTLAR
a)    Malın, nisap miktarı olması
b)    Malın, hakikaten veya takdiren artıcı olması.
c)    Nisap miktarı malın üzerinden bir kameri yıl geçmiş bulunması.
NİSAP MİKTARI NEDEMEKTİR?  Dinimizin koyduğu bir ölçüdür. Borcundan ve asil ihtiyaçlarından başka bu kadar malı ve parası olan kimse dinen zengin sayılır. Bunların üzerinden bir yıl geçmişse zekâtını verir.
NİSAP MİKTARLARI
Altın: 80.18 gr.(20 miskal)
Gümüş: 561 gr.(220 dirhem)
Para: Altın veya Gümüş nisabında para
Ticaret Malı: Altın ve Gümüş nisabında mal
 Koyun ve Keçi: 40 adet
Sığır: 30 adet
Deve: 5 Adet

ASLİ İHTİYAÇLAR
Bir insanın bakmakla yükümlü olduğu kimselerin muhtaç olduğu temel ihtiyaç maddelerine “Hava ic-i asliye= Asli ihtiyaçlar.”denir. Oturduğu ev, giyim eşyası, binek atı ve arabası gibi… vs.

FİTRE (Fıtır Sadakası)
Borcundan, asli ihtiyaçlarından başka nisap miktarı malı veya onun değerinde parası olan Müslüman’ın Fıtır sadakası vermesi vaciptir. Buna kısaca “Fitre”denir. Vacip olması için, zekâtta olduğu gibi üzerinden bir yıl geçmesi ve artırıcı olması gerekmez. Fitre, Ramazan ayında fakirlere verilmesi gereken bir sadakadır. Bayramdan önce verilmesi iyidir. Fıtır sadakasında ergenlik çağı aranmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılki “Fitre’yi”15.00 TL olarak belirtmiştir.
Ramazan ayı Müslüman kardeşlerimize ve Tüm insanlığa hayırlar getirsin.

Mustafa GÜVENDİ
Diğer Yazıları